Zekai Şen
Zekai ŞenSu Vakfı Başkanı - Medipol Üniversitesi
Hidroloji, Hidroenerji Uzmanı, Bilim ve Tarihçisi, Dünyanın 500 Bilim Öncüsünden Biri, İnşaat Yüksek Mühendisi, Akademisyen, Profesör, Yazar . 25 Ekim 1947 tarihinde Kastamonu’nun Samancı köyünde doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Dalı’ndan Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere’den, 1972 yılında ”Imperial College of Science and Technology”den Su Bilimleri Dalı’nda Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science (M. Sc.) derecelerini aldı.

1974 yılında Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamaları konusunda ”University of London”dan Philosophy of Doctorate (Ph. D.) derecesi alarak Türkiye’ye döndü.

1975-1982 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsünde çalışarak, 1979 yılında Doçent oldu. 1982-1992 yılları arasında Suudi Arabistan King Abdulaziz University, Yer Bilimleri Fakültesi, Hidrojeoloji bölümünde başkan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan’da Profesör oldu.

1992-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde başkanlık ve öğretim üyeliği yaptı. Bu arada 2002-2005 yılları arasında Petrol Bakanlığı’na bağlı Saudi Geological Survey isimli araştırma kurumunda Zemzem Suyu Araştırma ve Geliştirme kısmında müsteşar olarak çalıştı.

2005 yılı Ekim ayında Türkiye’ye dönerek İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarına başladı.

İlgilendiği konular arasında Matematik ve Stokastik süreçlerle modelleme; Fraktal geometrisi, Su Bilimleri (Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrometeoroloji, Çevre); Bilim Tarihi ve Felsefesi; Mantık ve özellikle de Bulanık (Fuzzy) mantık; Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar; Temiz ve Yenilenebilir Enerji; Bilim tarihinde kültürler, dinler (özellikle İslam) ve bilim vb. konular gelmektedir.
Üniversite öğrenciliği sırasında önce Koç Topluluğu bursu ve daha sonra da doktora çalışmaları bitinceye kadar TÜBİTAK bursu almıştır. Doktora sonrası ilk 2 yıl bilimsel çalışmaları için Türk Petrol Vakfı’ndan destek görmüştür. Türkçe yazdığı kitapların sayısı 40 kadardır.
Ödülleri:

Kendisine 1978 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1993 yılında da TÜBİTAK Bilim Ödülü verilmiştir.

American Biography Institute tarafından dünyadaki 500 bilim öncüsü arasında seçilmiştir.

2004-2008 yılları arasında devam eden UNESCO İklim Degişikliği Panelinde (IPCC) Türkiye’yi temsil etmiş ve çalıştığı takıma Nobel Barış Ödülü verilmiştir.

Kendisine de bu konuda Nobel Ödül beraatı verilmiştir.

Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından kendisine 1982 yılında Profesyonel Su Bilimcisi unvanı ve mührü verilmiştir.

ESERLERİ:

Kuran-ı Kerim ve Su Bilimi (2000), Su Bilimi Temel Konuları (2002), İstatistik Veri İşleme Yöntemleri (2002), Üç Türk-İslam Bilim ve Düşünce Adamı (Ebul İz El Cezeri ve Su Robot ve Otomasyonları – El Harezmi ve Cebir – El Farabi ve Mantık, 2002), İklim Değişikliği ve Türkiye Su Kaynaklarına Etkisi (Editör, 2002), Sınır Aşan Sularımız (Ünal Öziş, İlhan Avcı, Özden Bilen, Cemal Zehir, M. Emin Birpınar ile, 2002), Bilimsel Düşünce ve Matematiksel Modelleme İlkeleri (2002), Temiz Enerji ve Kaynakları (2002), Modern Mantık (2003), Yeraltı Suyu – Hidrojeoloji (2003), Ortadoğu’da Su Medeniyetlerinden Su Savaşlarına (2003), Su Bilimi ve Yöntemleri (2003), Modern Aquıfer Tests For Porous Medıum (2004), Innovative Hydrograph Analysis And Methodologies (2004), Fuzzy Logic And System Models in Water Sciences (2004), Water Resources Assessment Iacwra 2004 (Editor, with Mehmet Emin Birpınar, 2004 ), Su Temini ve Çevre Sağlığı – Çözümlü Problemlerle (2005), İklim Değişikliğinin Su ve Enerji Kaynaklarımıza Etkisi (Bildiriler, Editör, 2005), Hidrolojide Veri İşlem, Yorumlama ve Tasarım (Seminer Notları, 2005), Ortadoğu’da Su Sorunlu Bereketli Hilal ve Türkiye (2006), Batmayan Güneşlerimiz (2006), Manevi ve Bilimsel Açıdan Zemzem Suyu (2006), Çok Değişkenli İstatistik Analiz ve Hidrolojide Uygulamaları (2006), Anaerobik Arıtma ve Uygulamaları (Genişletilmiş 2. Baskı, 2007), Zamzam – Scientific and Religious Aspects of The Zamzam Well (2008), Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme (2009), İklim Değişikliği Yerel Yönetimler ve Sektörler (2009), Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme – Mühendislik ve Sosyal Bilimler (Genişletilmiş 3. Baskı, 2009), Temiz Enerji Kaynakları ve Modelleme İlkeleri (Genişletilmiş 2.Baskı, 2009), Kuraklık Âfet ve Modern Hesaplama Yöntemleri (2009), İklim Değişikliği İçerikli Taşkın Âfet ve Modern Hesaplama Yöntemleri (2009), İklim Değişikliği Tatlı Su Kaynakları ve Türkiye (2009), Bilim ve Türkiye (2011, 2017), Bilim ve Bilimsel Araştırma İlkeleri (2011), Bilimsel Araştırma Yaptırma İlkeleri (2011), Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques (2013, ayrıca Çince’ye tercüme dilmiştir), Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik (2011, 2016), Bilim Düşüncesi ve Matematik Modelleme İlkeleri (2019), Unutulmuş Düşünce ve Bilim Güneşlerimiz (2019).