GENÇ MSMB

Genç MSMB; üniversitelerin, mimarlık ve mühendislik fakülteleri öğrencilerine yönelik meslekî bilinç ve farkındalık sağlayarak eğitimine devam eden veya daha yeni mezun olmuş mühendis ve mimarların beceri ve yeteneklerini geliştiren faaliyet alanlarını ve üretimi merkezine almış akıllı, gönüllü ve genç birlikteliktir.
2013 yılından bu yana birçok organizasyonu gerçekleştirmiş, bu süreçte farklı ekiplerle devamlılığını sağlama ve kendine uygun programlar geliştirme kabiliyetine erişmiştir. Sayısız verimli faliyetlerinin yanında yaşanan olumsuzluklardan tecrübe edinmiş, hep bir basamak daha yukarıya çıkmayı başarmıştır. İstanbul merkezli edinilen tecrübeler, insan kaynağı ve organizasyon yeteneğini, ülke geneline aktarmak amacıyla 2018‘de ilk girişimlerini gerçekleştirmiştir. 11 farklı ilde denediği ilk çabaları, 5 farklı ilde aktif program yapabilir düzeye çıkarmıştır. Organizasyonel değişimler sebebiyle ülke geneli yapılanması kısa bir sekteye uğrasa da plan ve hedeflerini ülke geneli için devamlı korumaktadır.

“Mühendis Gözünden”, “Masa Başında”, “Webinar” ve “Teknik Geziler” temel programlarıdır. Özellikle “Mühendis Gözünden” ve “Masa Başında” program formatları hedef kitlenin talep, katılım ve sonucunda edinilen verim doğrultusunda üretilmiştir ve hâlen devam ettirilmektedir. Ayrıca 2019 güz yarıyılı itibariyle Pertevniyal Lisesi‘nde başladığı üç boyutlu tasarım ve yazılım eğitimleriyle lise çağındaki öğrencileri de mühendis ve mimar adayları olarak görmüş, bilgi birikimini aktarmak için yanlarında olmuştur.

Hâlen devam eden birçok faaliyeti, gönüllüleri ve katılımcılarıyla; Genç MSMB, mühendislik ve mimarlığın öneminin ve değerinin anlaşılması için ilim talebelerinden başlayarak, Genç Mimar Mühendis gönüllere tohumlar atan; farkındalığı yüksek, hedefleri belli, akıllı ve gönüllü birliktir.