"Medeniyetimize Uygun Şehircilik ve Mimarî Anlayış Zirvesi
(Afyonkarahisar, 2014)

Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından düzenlenen Zirve programlarının ikincisi Afyonkarahisar’da gerçekleşti. Dört yüze yakın mimar, mühendis, akademisyen ve iş insanının katıldığı Zirvenin ana teması Şehircilik ve Mimarî üzerinde şekillendi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Orçan, TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik ve Yüksek Mimar Cem Eriş’in katıldığı panelin moderatörlüğünü Kemal Kaptaner yaptı. Panelde medeniyetimize uygun şehircilik ve mimarî anlayış enine boyuna tartışıldı. Günümüzdeki şehirlerin artık hepsinin birbirine benzediği, aynı malzemeyle aynı mimarî anlayışla sayısal olarak ölçülen evlerin inşa edildiği bir süreçten bahsedilirken halbuki geçmişte bu durumun niteliğinin tartışıldığı, yöresel olarak ön plana çıkan yapı malzemeleri ve yapım teknikleri olduğu ifade edildi. Şehirlerimizin içinde bulunduğu durumun sosyolojik olarak da insanları olumsuz etkilediği belirtilerek hep birlikte çözüm arayışları içerisine girilmesi gerektiği görüşleri ortaya konuldu.

Panelden sonra Zirveye katılan ailelerin birbirleriyle kaynaşacakları bir ortam oluşturuldu ve Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından “Kendimizi, ailemizi ve insanları tanımada ve iletişimde farklı bir yaklaşım” başlıklı seminer programı gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci gününün ilk programı İslâmi İlimler alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Turan Koç oldu. “İslâmî Estetik Telakkide Varlık” ve “İslâm ve Estetik” başlıklı iki konuşma yapan Koç, klasik Osmanlı mimarîsindeki estetik bakış açısına farklı bir yönden yaklaşmaya çalıştı.

Koç’un ardından bütün katılımcıların ve üyelerimizin söz alabileceği bir tartışma paneli gerçekleştirildi. Bu panelde şehirlerimizin ve mimarî anlayışımızın medeniyetimize uygun bir şekilde nasıl düzenlenebileceği sorularına cevap bulunmaya çalışıldı. Katılımcıların görüşlerini ifade etmesinin ardından MSMB bünyesinde önemli bir devir teslim töreni gerçekleşti. Kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini sürdüren İbrahim Öztürk, Afyonkarahisar Zirvesi’nin bitiminde Genel Başkanlık koltuğunu İstanbul Şube Başkanı Dr. Muhammet Garip’e teslim etti. Devir teslim töreninin ardından bir konuşma yapan Garip, MSMB’nin yeni dönem vizyonunu katılımcılara aktardı ve bir sonraki Zirve programının Konya’da düzenleneceği bilgisini vererek herkesi Konya’da buluşmaya davet etti.