Bir icat ortaya çıkarma ve patent geliştirme süreci yoğun Ar-Ge çalışması, etkin piyasa/pazar araştırması ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Mucithane, MSMB bünyesinde sözü geçen faaliyetlerin karşılanması maksadıyla kurulmuş bir “Bilim ve Teknoloji Merkezi” olup aynı zamanda inovatif projeler üretmek için araştırmacılar yetiştiren bir “Mucit Okulu”dur. Mucithane, üllkemizin kalkınma ve gelişme sürecine katkıda bulunacak fikirlerin ve icatların yerli/ulusal katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin toplum yararına sunulması maksadıyla mucitlere veya mucit adaylarına, fikirlerinin özgünlüğünü veya mevcut ürünlerden farklılığını otaya koyabilme; hangi sorunlara çözüm ürettiğini açıklayabilme; icatlarını yatırımcı kuruluşlarla paylaşma ve üretime geçirebilme imkânı sunmayı hedefleyen bir Mimar Sinan Mühendisler Birliği markasıdır.

Mucithane çalışmalarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için mucithane.org.tr adresini ziyaret edebilir ve aşağıda yer alan Mucithane sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.