Mühendislik Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Zirvesi (Nevşehir, 2016).

Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından düzenlenen “Mühendislik Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” temalı Nevşehir Zirvesi, 29-30 Ekim 2016 tarihlerinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Farklı illerden gelen 400’den fazla katılımcı panel, konferans ve sunumlarla dolu yoğun bir programı takip etti.

MSMB Genel Başkanı Dr. Muhammet Garip, açılış konuşmasında mühendislik eğitiminin güncel ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek için STK’lar, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliği yapmasının önemini vurguladı. Açılış konuşmalarından sonraki sunumda, Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. M. Kemal Özdemir tarafından “Mühendishane Projesi” tanıtımı yapıldı. Açılış oturumunun ardından yapımı MSMB tarafından üstlenilen “Bir Medeniyet İnşası: Osmanlı Devleti Döneminde Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” başlıklı belgesel film gösterildi.

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde “Akademi Perspektifinden Mühendislikteki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir panel yapıldı. Prof. Dr. Ercan Öztemel’in moderatörlük yaptığı panelde; Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Yusuf Ulcay (Uludağ Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Hakan Kutoğlu (Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yard.), Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık (Sakarya Ünv. Teknoloji Fakültesi Dekanı) söz aldı. Zirve’nin ilk günü akşam düzenlenen sektörel grup toplantılarıyla sona erdi.

Zirve’nin ikinci günü, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Akademik Platform Y. K. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın “Yeni Staj Modeli” sunumu ile başladı. Sunumun ardından başlayan panel “Sanayi Perspektifinden Mühendislikteki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla gerçekleşti. Kemal Kaptaner’in moderatör olduğu panelin konuşmacıları; Cemal Aslandağ, Prof. Dr. Ahmet Koyun, Dr. Faruk Sarı ve Y. Mimar Mustafa Tutar oldu.

Zirve’nin son konuşmacısı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, yasama çalışmalarında tüm paydaşlardan katkı istediklerini ve bazı yasalar için 30’a yakın revizyon toplantısı yaptıklarını vurguladı.

Zirve, MSMB Genel Başkanı Dr. Muhammet Garip’in programı değerlendiren konuşmasıyla sona ererken, 2017 Zirvesi’nin 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde “Stratejik Teknolojilerde AR-GE ve Ticarileşme” başlığı altında düzenleneceği duyuruldu.