BELGESELLER

MÜHENDİS, MÜFESSİR, HAFIZ İSMAİL TURAN BELGESELİ

GÜMÜŞ MOTOR BELGESELİ 

OSMANLI DEVLETİ’NDE MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ BELGESELİ

Medine-i Münevvere’nin şehir planlamasını yapan, çok sayıda köprü ve yol projesi çizen, mühendisliğinin yanı sıra müfessir, muhaddis ve hafız da olan İsmail Turan Hoca’nın hayatının belgeseli Mimar Sinan Mühendisler Birliği’nin katkılarıyla merak edenlerin ilgisine sunulmuştur.
Gümüş Motor, toplu iğnenin bile millî sermaye ile üretilemediği bir zaman diliminde, Mehmet Zahit Kotku Hz.’lerinin tavsiyeleriyle 250’ye yakın genç mühendis ve girişimcinin, faizli kredi kullanmadan tamamen kendi özkaynaklarıyla finanse ettikleri bir yatırımdır. % 100 yerli bir motor üretme girişimi olan Gümüş motor hikâyesi, karşısına çıkan onca engellemelere rağmen başarıya ulaşmış, yüzbinlerce motor üreterek yerli üretim noktasında bu ülke insanına güven ve heyecan verebilmiştir.
Yerli ve millî sanayi anlayışını benimseyen Mimar Sinan Mühendisler Birliği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının liderliğinde ortaya çıkan bu başarılı girişimi belgeselleştirerek yerli sanayimiz için çok önemli bir adım atmış v geçmişe ışık tutarak gelecek nesillere yön vermeyi amaçlamıştır.

Yapımı Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen “Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı Devleti Döneminde Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” adlı belgesel, mimarlık ve mühendislik mesleklerinin Osmanlı dönemindeki gelişimini irdeleyen ve bu konudaki birikimleriyle ön plana çıkan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Zekâi Şen gibi değerli bilim insanlarının görüşlerini yansıtmaya çalışan “özet” niteliğinde bir eserdir. Belgesel içerisinde Osmanlı Devletinde çok önemli bir yere sahip olan İstanbul ve Edirne illerinden birçok mimarî eserin yüksek çözünürlüklü görüntülerine röportajlar eşliğinde yer verilmiş olup usta-çırak ilişkisi özel bir şekilde ele alınmıştır.

BİR GÜZEL İNSAN MUAMMER DOLMACI BELGESELİ

Anadolunun bağrından yetişip, hem güzel bir insan hem de çok iyi bir mühendis ve idareci olunabileceğinin canlı bir ispatı niteliğindedir merhum Muammer Dolmacı. Çok güzel bir ahlaka sahip, iyi bir derviş, mütevazı, gözü yaşlı ve duygulu olan Muammer Dolmacı aynı zamanda doğru bildiğini söyleyen, itirazı olan fakat kalp kırmadan muhalefet etmesini de bilen birisiydi. Bir vakıf insanıydı, derdi olan danışmak isteyen ona gelir bir şekilde de cevabı veya çözümünü alır giderdi.
Ülkemize ve dünyaya iyi mühendisler yetiştirme gayesini taşıyan Mimar Sinan Mühendisler Birliği, Muammer Dolmacı gibi bir şahsiyetin hayatını belgeselleştirerek genç nesillerin ufkunu, vizyonunu, vicdanını ve gönlünü açmayı hedeflemiştir. Müsteşarlık gibi üst düzey bir görevdeyken dahi sosyal çalışmalar ile iş hayatı arasındaki dengeyi kurmuş ve hayatı bir bütün olarak yaşamıştır.