İHTİSASHANE PROJESİ

Yerli ve milli teknolojileri geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç ortadadır. Bu kapsamda ülkemizde özellikle “kritik mühendislik ve mimarlık alanlarında” yapılacak nitelikli doktora çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Nitelikli bir doktora çalışması, birçok bileşen ve şartların olgunlaşması ile ortaya çıkabilmektedir. İhtisashane programı, MSMB üyelerinin yapabileceği katkıları en üst düzeyde ortaya koyabilmek için tasarlanmaktadır. İhtisashane programı ile MSMB, ülkemize hizmet etmek isteyen, idealist ve çalışkan doktora öğrencilerini maddi ve manevi anlamda desteklemeyi amaçlamaktadır. İhtisashane, öğrencilere ve/veya tez çalışmasına maddî destekte bulunmak, rehberlik etmek, danışmanlık yapmak, üretilebilirlik ve fikrî mülkiyet imkânları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak, kariyer planlarında yardımcı olmak ve eğitim esnasında ve sonrasında üniversite-sanayi iş birliklerini kolaylaştırıcı rol üstlenmek gibi amaçlarla yola çıkmıştır.