1– Mimarhane nedir?
Mimarhane, Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) bünyesinde ve Mimari Araştırmalar Enstitüsü (MAE) işbirliği ile gerçekleştirilen, mimarlık öğrencilerine yönelik bir eğitim platformudur. Birkaç yıllık bir mutfak çalışmasının ardından 17.02.2018 tarihinde eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

2- Mimarhane neyi amaçlamaktadır ?
Türkiye’deki mimarlık fakültelerinden her yıl çok sayıda öğrenci mezun olmaktadır. Bu fakültelerin ders içerikleri, üzerine çokça düşünülmüş, oturmuş ve olgunlaşmış olmakla birlikte, öğrencinin hedeflenen bilgiyi alması (veya tecrübe etmesi) noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca, 4 yıl sonunda bireylere meslek lisansı veren bu eğitimler, ancak teknik meselelere odaklanabilmekte, mesleki etik, bilinç ve sorumluluk konularında yetersiz kalmaktadır. Bütün bunların üzerine mezuniyet sonrası mesleğe geçiş sorunları da eklendiğinde, mimar bireyler için yıpratıcı, içinde yaşadığımız çevre için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

İnsanın şifa arayışını akla getirmeden tasarlanmış hastaneler, çocukları salt fiziksel bir varlık olarak ele alıp ruhlarının da eğitildiğini unutan okul tasarımları, gün geçtikçe eve ‘yuva’ değil de yatırım veya gösteriş nesnesi olarak bakılır hale gelmesi mimarlık eğitimine nasıl katkı sağlayabiliriz sorusunu akla getirmiştir.  Bu şartlar altında, Mimarhane, bulunduğu şehirdeki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde eğitim görmekte olan birinci sınıf öğrencileri arasından belli sayıda kişiyi bünyesine alıp, bu öğrencilere lisans öğrenimleri boyunca eğitim takviyesi vererek ülke ve yeryüzü için fayda elde etmeyi amaçlamaktadır.

Sadece kendine verilen işi en iyi şekilde yapacak yetkinlik ve donanımda olmayan, aynı zamanda yeryüzünü imar etmenin ağır sorumluluğunun bilincinde, önüne konan problemleri millî ve ahlâkî pencerelerden geçmişe saygı ile sorgulayıp değerlendirecek, gerektiğinde reddedecek, sorunları okuyup yeni baştan tasarlayabilecek mimarlar ve şehirciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

3- Mimarhane çalışmaları ne şekilde gerçekleştirilmektedir?
Mimarhane eğitimleri, öğrencilerin üniversite dönemleriyle eşzamanlı olarak 10-12 hafta boyunca, cumartesi günleri gerçekleştirilmekte ve öğrencinin lisans eğitimi boyunca Mimarhane’ye devam etmesi öngörülmektedir. Mimarhane, okul ayırmaksızın bünyesine aldığı tüm öğrencilerin okuduğu bölümdeki teknik eğitimden azami fayda elde etmesini hedefler. Teorik bilgileri uygulama eğitimleri, atölyeler ve geziler ile desteklerken, okulda derinine inilemeyen bilgilerin kuramsal veya tarihi arka planı üzerine düşünmeye teşvik eder.
4- Mimarhane gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerde kişi ya da kurumlardan ne şekilde faydalanmaktadır?
Mimarhane’de, ahşap, taş, kerpiç gibi yapı malzemeleri, az katlı, bahçeli, adına ‘konut’ değil ‘ev’ denen yapılar, geleneksel zanaatlar önyargısız, bilinçli ve rasyonel bir bakışla ele alınmaya çalışılır. Eskiye yapılan nostaljik güzellemelerden, teknokrat bakışlardan, kolaycılıktan, modadan ve insanın göz ardı edildiği parlak tasarımlardan sakınılır. Ünlü olmak, çok sayıda, çok katlı, çok daireli, çok hızlı, çok kârlı yapılar yapmış olmak, büyük cirolarla konuşmak Mimarhane için bir başarı ölçütü değildir. Mimarhane’de her öğrenci mesleğinin başındaki bir çırak, Mimarhane’ye davet edilen her hoca, tecrübelerinden faydalanılması umulan bir kalfa yahut ustadır, kişinin ustalığını belirleyen ise yaptığı işlerin çokluğu değil, içeriğindeki tasarımlara insan olarak yaklaşımıdır. Eğitmen havuzunun ve müfredatın oluşturulma sürecinde, düzenli olarak Mimarhane İstişare ekibi ile bir araya gelinmekte, içerik hakkında görüş ve önerileri alınmaktadır. İstişare ekibi Ahmet Yılmaz, İbrahim Hakkı Yiğit, Halil İbrahim Düzenli ve Celâleddin Çelik’ten oluşmaktadır. Mimarhane, MSMB ve MAE dışında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Kale Grubu ve Emlak Konut GYO tarafından desteklenmektedir.
5- Mimarhane organizasyonu hangi şehirlerde yürütülmektedir?
Sayısal büyüklük derdinde olmayıp, her anlamda nitelikli bir platform olmayı hedefleyen Mimarhane, ilk olarak İstanbul’da faaliyet göstermeye başlamıştır. Mimarhane’nin önemsediği imar ve şehircilik meseleleri ülkenin ortak meseleleri olduğu için faaliyetlerin İstanbul’la sınırlı kalmak yerine uzun vadede ülke sathına yayılması beklenmektedir. Ancak bunun sağlıklı bir ağacın büyümesi gibi temkinli adımlarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir, zira şu an uygulanan müfredatın başka şehirlerde aynı şekilde kopyalanması mümkün görünmemektedir. Bu sağlıklı büyümenin ilk adımı olarak, 2019 bahar dönemiyle birlikte Ankara’da da 4 yıllık eğitim programına giriş yapılmıştır.
6- Mimarhane mutfağında kimler yer almaktadır?
Mimarhane’nin paydaş dernekler olarak Mimar Sinan Mühendisler Birliği ve Mimari Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülmektedir, bu dernekler işin yalnızca resmî boyutuyla sınırlı kalmayıp bizzat mutfak ekibinde de görev almaktadırlar. Ayrıca derneklerden bağımsız olarak yalnızca mimarlık öğrencilerine fayda sağlamak amacıyla Mimarhane’ye destek veren ciddi bir gönüllü grubu bulunmaktadır.
7- Mimarhane’yi sosyal medya üzerinden takip etmek isteyenler hangi hesapları takip edebilir?
Mimarhane geçmişe dönük bir arşiv oluşması maksadıyla yaptığı tüm faaliyetleri kendi websitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşmaya özen göstermektedir:
www.mimarhane.org
https://twitter.com/MSMBMimarhane
https://www.instagram.com/MSMBMimarhane/
https://tr.linkedin.com/showcase/mimarhane

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Platformu desteğiyle gerçekleştirilen 6 ay süreli mimarlık atölyeleri dizisi Avluda Kültür&Sanat da MSMB ve MAE desteğiyle Mimarhane binasında gerçekleştirilmektedir:

https://twitter.com/AvludaKS
https://www.instagram.com/AvludaKS/
https://www.facebook.com/AvludaKS