YÖNETİM KURULU

(ASİL ÜYELER)

YÖNETİM KURULU

Cahit ERDOĞAN

Genel Başkan

Cihat AYDIN

Yönetim Kurulu Asil Üye

M.Zahid UYSAL

Yönetim Kurulu Asil Üye

Mehmet Fatih TERYAKİ

Yönetim Kurulu Asil Üye

Sümeyra TERZİOĞLU

Yönetim Kurulu Asil Üye

YÖNETİM KURULU

(YEDEK ÜYELER)

Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Dr. Metin ÖZGÜL

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Dr. Halil İbrahim AKYILDIZ

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Mustafa TUTAR

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Salih ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Ulvi ASAN

Yönetim Kurulu Yedek Üye