Yerli ve Milli Üretim Ödülleri 2019

Mimar Sinan Mühendisler Birliği’nin çalıştığı alanlardan biri de, yerli ve milli üretim ve tüketim bilincinin geliştirilmesidir. Bu alanda yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla, ilki bu yıl olmak üzere, her yıl “MSMB Yerli ve Milli Üretim Ödülü” adı altında bir ödül verilecektir. Bu seneki ödül merhum Prof.Dr. Sedat Çelikdoğan anısına 15-17 Kasım 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz “Dijital Dönüşüm” zirvesinde verilecektir.

Başvurular,

• Bilim/AR-GE
• Akademi
• Teknoloji
• Patentli Ürün
• Üretim/Sanayi
• Felsefe/Düşünce
• Toplumsal Fayda
• Teori / Keşif / Buluş

açılarından, “yerli ve milli üretime katkı sağlama, çığır açma, yenilik yapma, özgün olma ve olumlu etkileri toplumun farklı kitlelerinde görülme, toplumsal refaha katkı sağlama, toplumsal barışı destekleme, alanında temsil kabiliyetine sahip olma” derecelerine göre değerlendirilecektir.

Kişi ya da kurumlar, kendi geliştirdikleri bir ürün için başvuru yapabilecekleri gibi, başkaları tarafından geliştirilen ancak yukarıdaki değerler açısından uygun olduğunu düşündükleri ürünler için de başvuruda bulunabilirler.

Ödüller için son başvuru tarihi 25 Ekim 2019’dur.

Başvurular, alanlarında uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından yukarıdaki kriterlere göre değerlendirilecek ve ödüle hak kazanan başvuru sahibi “Dijital Dönüşüm” zirvesinde düzenlenecek ödül töreninde ilan edilerek ödülü takdim edilecektir.

Adaylık süreci başlamış olup http://bit.ly/MSMBodul2019 linkine tıklayarak siz de aday olabilir veya başka bir kişi ya da kurumu aday gösterebilirsiniz.tıklayınız