Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN
Prof. Dr. Sadettin ÖKTENMimar, Düşünür, Akademisyen, Yazar
Akademisyen, Mimarlık Profesörü, Fikir Adamı, Yazar. 1 Eylül 1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1959’da Vefa Lisesini bitirdi. 1964’te İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne asistan olarak kabul edildi. 1971–73 yıllarında ABD’de misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Askerlik görevini 1974–75 yıllarında Genelkurmay Bilgi İşlem Dairesi’nde tamamladı. 1977’de doktor unvanını aldı. 1979–80 akademik yılında Belçika’da bilimsel araştırmalar yaptı. 1982 yılında doçentliğe yükseltildi. 1985’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne geçti. 1989’da profesörlüğe yükseltildi. 2004 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Prof. Dr. Sadettin Ökten, halen mesleki faaliyetinin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki ilgilerini de sürdürmektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde şehir ve medeniyet konularında dersler vermektedir. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde bulunan konferans salonuna, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu adı verilmiştir.
Prof. Dr. Sadettin Ökten, yapı mühendisliği alanındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında proje düzeyinde mesleki uygulamalar da yapmış ve yapmaktadır. Ayrıca bilim tarihi ve felsefesi, kültür, medeniyet ve sanat alanlarında özel ilgi sahibidir. Bu konudaki çalışmalarını farklı üniversitelerde verdiği Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri ile değerlendirmiştir.

Kitapları:
Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı (2012),
Örselenmiş Osmanlı’dan Medeniyet Umuduna (Söyleşi: Ayşe Çavdar, 2013)
Fincanımda Cola Var (2014),
İçimde Avm Var! (2015),
Yahya Kemal’den Bugüne İstanbul (2015)
Yahya Kemal’in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar (2015),
Hayatımdan Portreler (2016),
Gelenek Sanat ve Medeniyet (2016),
Aslında Bir Sanat Var – Sanat Birey ve Toplum Üzerine (2018),
Dünyaya Geldim Gitmeye – Gönül Sadası’ndan Akisler (2 Cilt, Kemal Sayar ile,2019,-2020),
Aşk ile Anı Seyretmek: Gönül Sadasından Akisler (2 Cilt 2019-2020),
Mesken ve Mesken Mimarimiz