Yeni Normalde Şehirler Oturumu

Yeni Normalde Şehirler (11:00 – 12:30 ) 28 Kasım Cumartesi (eşzamanlı)

Moderatör : Mustafa Tutar (Mimar, Saydam Tasarım)

Ahmet Yılmaz (Mimar, Mi’Mar Mimarlık)

Celâleddin Çelik (Mimar, Nun Mimarlık)

Dr. Cemil Arslan (Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri)

İbrahim Hakkı Yiğit (Mimar, Mi’Mar Mimarlık)