Oğuz CAN
Oğuz CANTC Enerji Bak. Yenilenebilir Enerji eski GM, Enerji Bakan Danışmanı, EVÇED Başkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Enerji dalında Yüksek Lisansısını, Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalında İngilizce doktora programını tamamladı.
Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Akıllı Ulaşım sistemleri, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik alanlarında seminer, bildiri ve yayınları bulunmaktadır.
Özel sektör ve yerel yönetim iştirak şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı.
ETKB’lığında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü görevi de yapan Oğuz Can, halen ETKB Bakan danışmanı ve Enerji Verimliliği ve Çevre dairesi başkanlığı görevini yürütmektedir.
Çeşitli sektörel STK’larda kurucu üye, YK üyesi olarak da yer almıştır.
Oğuz CAN evli ve iki çocuk babasıdır.