MSMB KARABÜK Mühendishanesi 2018 yılı kayıtları başladı

Mimar Sinan Mühendisler Birliği olarak gerçekleştireceğimiz projenin;
Gerekçeleri

 • Eğitim sürelerini verimli değerlendirememesi
 • Mentorlük, danışmanlık, türü bir hizmet ihtiyacı duyması
 • Mesleki kariyerlerini belirlemede zorluk çekmesi
 • Mesleklerindeki alt dallarda ihtisaslaşamaması
 • Mesleki stajlarındaki plansızlık ve verimsizlik
 • Lisans , yüksek lisans, ve doktora çalışmalarındaki kopukluk
 • Sanayiinin ARGE odaklı yetişen mühendis ihtiyacı
 • Sanayiinin ARGE odaklı yetişen, nitelikli ve donanımlı mühendislere ihtiyaç duyması,
 • ARGE odaklı bilim adamı ihtiyacı

Amacı

 • Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip,
 • Dünyada olup bitenleri kritik analitik süzgeçten geçirerek değerlendirebilme kabiliyetine sahip,
 • Aslına ve nesline karşı kendini sorumlu hisseden,
 • Çağın gerektirdiği entelektüel bilgiye sahip,
 • Sosyal yönü güçlü, dünyayı iyi okuyabilen,
 • Sorun çözme yeteneğine sahip,
 • Teknoloji ile barışık ve inovatif düşünceye sahip,
 • Sağlıklı ve kaliteli hayata ve çalışma prensibine sahip,
 • İş işleyişi ve stratejilerini bilen, Piyasaya hazır
 • Kişisel kariyer planını yapmış
 • Mesleğinin erbabı

“Mimar Sinan Ekolünde Bir Mühendis”
         Yöntem

 • Eğitimler / Seminer Dizileri
 • Mesleklerden bağımsız eğitimler
 • Mesleki giriş seviyesi eğitimler
 • Mesleki ihtisas eğitimleri
 • Hamilik Faaliyetleri
 • Mühendishane yönetimi tarafından eğitim programının ve okul süreçlerinin takibi, değerlendirilmesi ve analizi
 • Hami kardeş eşleşmesi
 • Sosyal Proje Çalışmaları
 • Toplumsal fayda üretecek proje çalışmaları

Programa üniversitelerin Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencileri başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2018