MSMB İSTANBUL Mühendishanesi 2018 yılı kayıtları başladı

Mimar Sinan Mühendisler Birliği olarak gerçekleştireceğimiz projenin;

Gerekçeleri

  • Eğitim sürelerini verimli değerlendirememesi
  • Mentorlük, danışmanlık, türü bir hizmet ihtiyacı duyması
  • Mesleki kariyerlerini belirlemede zorluk çekmesi
  • Mesleklerindeki alt dallarda ihtisaslaşamaması
  • Mesleki stajlarındaki plansızlık ve verimsizlik
  • Lisans , yüksek lisans, ve doktora çalışmalarındaki kopukluk
  • Sanayiinin ARGE odaklı yetişen mühendis ihtiyacı
  • Sanayiinin ARGE odaklı yetişen, nitelikli ve donanımlı mühendislere ihtiyaç duyması,
  • ARGE odaklı bilim adamı ihtiyacı

Amacı

  • Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip,
  • Dünyada olup bitenleri kritik analitik süzgeçten geçirerek değerlendirebilme kabiliyetine sahip,
  • Aslına ve nesline karşı kendini sorumlu hisseden,
  • Çağın gerektirdiği entelektüel bilgiye sahip,
  • Sosyal yönü güçlü, dünyayı iyi okuyabilen,
  • Sorun çözme yeteneğine sahip,
  • Teknoloji ile barışık ve inovatif düşünceye sahip,
  • Sağlıklı ve kaliteli hayata ve çalışma prensibine sahip,
  • İş işleyişi ve stratejilerini bilen, Piyasaya hazır
  • Kişisel kariyer planını yapmış
  • Mesleğinin erbabı

“Mimar Sinan Ekolünde Bir Mühendis”

         Yöntem

  • Eğitimler / Seminer Dizileri
  • Mesleklerden bağımsız eğitimler
  • Mesleki giriş seviyesi eğitimler
  • Mesleki ihtisas eğitimleri
  • Hamilik Faaliyetleri
  • Mühendishane yönetimi tarafından eğitim programının ve okul süreçlerinin takibi, değerlendirilmesi ve analizi
  • Hami kardeş eşleşmesi
  • Sosyal Proje Çalışmaları
  • Toplumsal fayda üretecek proje çalışmaları

Programa üniversitelerin 1. Sınıf öğrencileri başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi : 22 Ocak 2018