Genel Merkez Olağan Genel Kurul Daveti

Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği Genel Merkez Seçimli Olağan Genel Kurulu’na davetlisiniz.

Olağan Genel Kurul, 08.05.2018 günü saat 20:00’da Valide-i Atik Mah. Koltukçu Rıza Sok. No :4/1 Üsküdar/İstanbul  (https://goo.gl/maps/hxLy5) adresinde gerçekleşecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15.05.2018 günü aynı yer ve saatte çoğunluk gözetmeksizin Olağan Genel Kurul gerçekleşecektir.

Gündem:

  • Açılış ve Yoklama
  • Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi
  • Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
  • Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  • Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

Teşriflerinizi beklerim.

Dr. Muhammet GARİP
Genel Başkan
Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği