Genel Merkez Olağan Genel Kurul Daveti

Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği İstanbul Şubesinin Seçimli Olağan Genel Kurulu’na davetlisiniz. Olağan Genel Kurul, 10.03.2018 günü saat 09:00’da Üsküdar Evlendirme Dairesi Restoranı Aziz Mahmut Hüdayi Mh., 34672 Üsküdar/İstanbul (https://goo.gl/maps/hxLy5) adresinde gerçekleşecektir.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.03.2018 günü aynı yer ve saatte çoğunluk gözetmeksizin Olağan Genel Kurul gerçekleşecektir.
Gündem:

  • Açılış
  • Faaliyet Raporunun okunması
  • Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
  • Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerin Seçilmesi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

Teşriflerinizi beklerim.
Ali Deniz
Başkan
Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi