Genel Merkez 2021 Olağan Genel Kurul Daveti

Değerli Üyemiz,
Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği Genel Kurulu, ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri, Fenerbahçe Mah. Atlıhan Sok. No:28-30 Kadıköy - İstanbul

(https://goo.gl/maps/vBgYZM8CDytP6YZc7) adresinde; ilk toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçileceği bu toplantıda hazır bulunmanız gerektiğini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Gündem Madde 1:

Açılış, Divan Başkanlığı Teşkili, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu, Yoklama, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın kurul huzurunda okunarak Divan Başkanlığı'nca imzalanması hususunda karar ihdası.

Gündem Madde 2:

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Hesap Raporları ile Denetim Kurulu Raporunun okunması. Eski Yönetim Kurulu’nun ibrası. 01.06.2018 – 31.03.2021 dönemi hesap raporlarının onaylanması. Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

Gündem Madde 3:

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

Gündem Madde 4:

Yönetim Kurulu’na temsil ve ilzam yetkisi verilmesine dair karar ihdası.

Gündem Madde 5:

Dilekler ve isteklerin tespiti.

Gündem Madde 6:

Kapanış