Dr.Faruk SARI
Dr.Faruk SARIC2Tech Kurucu Ortağı
1968 İzmir doğumlu olup evli 2 Çocuk sahibidir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırası ile Yıldız Teknik, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversilerinden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını Virginia Tech ve US Naval Research Laboratuvarında yaptı. Doktora sonrası Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde İlahiyat Ön Lisans ve Sosyoloji Lisans dereceleri aldı.

Sırası ile aşağıda belirtilen pozisyonlarda görev yaptı;

• Üniversite Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinde Araştırma Görevlisi,
• İTÜ Savunma Araştırmaları Merkezinde Araştırıcı,
• Deniz Kuvevetleri Araştırma Merkezi, Elektronik Harp Bölümünde Araştırıcı,
• STM şirketinde, Uzman Araştırıcı
• TÜBİTAK, Bilişim Enstitüsünde, Uzman Araştırıcı
• CTech Bilişim şirketi Kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak

Aşağıda belirtilen STK larda görev aldı;

• İstanbul Sanayi Odası (ISO) Meclis Üyesi,
• TÜBİTAK MARTEK YK üyeliği,
• MUSIAD, Siber Güvenlik Başkan Yard.
• MSMB Denetleme Kurulu Üyesi,
• SAHA İstanbul Kümelenmesi Siber Güvenlik Başkanlığını

Aşağıda belirtilen Üniversitelerde Danışma Kurulu üyelikleri yaptı;
• Medipol,
• Sabahattin Zaim,
• Sabancı,
• Özyeğin,
• Kocaeli,