Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip, aslına ve nesline karşı sorumluluk hisseden, iş işleyişi ve stratejilerini bilen, olup bitenleri kritik analitik düşünce yöntemiyle değerlendir- me kabiliyetine sahip mühendisler yetiştirmek için yola koyulan Mühendishane projesi, 19 ilde faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 1095 öğrencinin kalbine dokunabilmiş bir MSMB markasıdır.

Milli ve manevî değerlerin bilincinde, mimarîyi ilgilendiren disiplinlerin gerektirdiği donanıma sahip ve ‘dünyayı güzelleştirme’ amacını kendisine düstur edinmiş nitelikli tasarımcılar yetiştirmeyi gaye edinen Mimarhane projesi, MSMB hamîliği bünyesinde ve alanında yetkin isimlerden oluşan İstişare Kurulunun fikirleri doğrultusunda geleceğin mimarlarını besleyebilmek adına yoğun bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir.

Bir icat ortaya çıkarma ve patentleşme süreci yoğun Ar-Ge çalışması, etkin piyasa/pazar araştırması ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Mucithane, sözü geçen faaliyetlerin karşılanması maksadıyla MSMB bünyesinde kurulmuş bir “Bilim ve Teknoloji Merkezi” olup aynı zamanda inovatif projeler üretmek için araştırmacılar yetiştiren bir “Mucit Okulu”dur.

“Yerli Üret, Yerli Tüket; Gelsin Yurduma Bereket” sloganıyla yola çıkan Yerli Seferberlik hareketi, MSMB bünyesinde faaliyete geçen, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, STK’lar ve toplum arasında güçlü bir işbirliği oluşturulmasını hedef- leyen ve insanımıza ulaşarak yerli malı üretimi ve tüketimi konusunda farkındalık edinilmesi amacı doğrultusunda çaba sarfeden bir oluşumdur.