“Unutulmuş DÜŞÜNCE ve BİLİM Güneşlerimiz”

6 Hafta boyunca, cumartesi günleri gerçekleştirilen “Unutulmuş DÜŞÜNCE ve BİLİM Güneşlerimiz” seminer dizisi tamamlandı.

Sayın Ercan ÖZTEMEL hocamızın moderatörlüğünde Sayın Zekai ŞEN hocamızın anlatımlarıyla düşünce ve bilim güneşlerimizi konuştuk.

1. Seminere erişim için: https://youtu.be/HLSsaRlYgOQ
2. Seminere erişim için:
https://youtu.be/BjntfVqQlxk
3. Seminere erişim için:
https://youtu.be/M2ti_aDvwkw
4. Seminere erişim için:
https://youtu.be/WV602Q6u4S4
5. Seminere erişim için: https://youtu.be/BrInXu1F6b4

6. Seminere erişim için: https://youtu.be/rISrQ4f1-ho

Unutulmuş Düşünce ve Bilim Güneşlerimiz – Kitap Açıklaması

“Bu kitapta yedi Müslüman düşünce ve bilim adamının Batı biliminin temellerini nasıl etkileyerek Avrupa’nın aydınlanmasına sebep oldukları konularından bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi Bediüzzaman Er-Rezzaz Ebu’l İz El-Cezerî’dir. Diğerleri cebir ve algoritma işlemlerinin babası El-Harezmî ve Aristo’yu eleştirerek mantık kurallarının daha da sağlam esaslara oturmasını sağlamış olan El-Farabi, Newton kanununun ilk adresi olan İbn-i Sina, kimya biliminin babası Cabir bin Hayyan, optik ve fizik alanında İbn-i Heysem ile Batılılar tarafından gelmiş ve geçmiş en büyük dâhiler arasında gösterilen jeoloji, eczacılık ve astronomi üstadı El-Biruni’dir. Muradımız, bu kitaptaki Müslüman düşünürlerin yaptıklarının öğrenilmesi ile bilim tarihimizin bilinmeyen kısımları aydınlanmış ve gelecekte buna benzer ve daha üstün araştırma yapacaklara ruh vermesidir.”

– Zekai Şen –